Категорії

 

 

                                                                                             

СЕРЕДИНО-БУДСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРЕТЯ  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

23.12.2015 р.                          Середина-Буда

 

Про комплексну програму

розвитку культури

Середино-Будського району

на 2016-2018 роки

 

Розглянувши подану райдержадміністрацією комплексну програму розвитку культури Середино-Будського району на 2016-2018 роки та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

 

1.Затвердити комплексну програму розвитку культури Середино-Будського району на 2016-2018 роки(додається).

2.Організацію виконання цього рішення покласти на відділ культури райдержадміністрації.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації  передбачити кошти на фінансування заходів програми.

4.  Призначити головним розпорядником коштів по даній програми відділ культури райдержадміністрації.

5.  Раз на рік надавати інформацію до районної ради щодо виконання вищезазначеної програми.

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань молоді, освіти, культури, соціального захисту населення, охорони здоров'я.

 

 

 

 

Голова                                                                              М.О. Харитоненко

 

                                                                           Додаток

                                                                           до рішення районної ради

                                                                           сьомого скликання

                                                                           від 23.12.2015 р.

 

 

                                      1.Загальна характеристика

комплексної  програми розвитку культури Середино-Будського району

на 2016 – 2018 роки (далі – Програма)

 

                                        1.1. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення програми

 

Відділ культури Середино-Будської районної державної адміністрації

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

 

Розпорядження голови Середино-Будської райдержадміністрації від  16.12.2015 № 295-ОД «Про організацію розробки комплексної програми розвитку Середино-Будського району на 2016-2018 роки».

3. Замовник програми

 

Відділ культури Середино-Будської районної державної адміністрації

4. Розробник програми

 

Відділ культури Середино-Будської районної державної адміністрації

5. Співрозробники програми

 

 Відділи культури,  відділ освіти, сектор молоді та спорту , служба у справах дітей Середино-Будської райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

6. Відповідальний виконавець програми

 

Відділ культури Середино-Будської районної державної адміністрації

7.Учасники програми

Відділи культури,  відділ освіти, сектор молоді та спорту , служба у справах дітей Середино-Будської райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

8. Термін реалізації програми

 

8.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

 

2016-2018 роки

9. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

Державний, районний, місцеві бюджети. (кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством)

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього тис. гривень, у тому числі:

2893,6

10.1. коштів районного бюджету

 

1373,6

10.2. коштів сільських бюджетів

1100

10.3.коштів селищного бюджету

240

10.4.коштів міського бюджету

180

 

1.2 Ресурсне забезпечення програми

                                                                                                      

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І

2016 рік

2017 рік

2018рік

Обсяг ресурсів, усього тис гривень, у тому числі:

1320,8

911,65

661,15

2893,6

Районний бюджет

 

530,8

421,65

421,15

1373,6

Сільські бюджети

 

650

350

100

1100

Селищний бюджет

80

80

80

240

Міський бюджет

60

60

60

180

 

 

2. Визначення проблем, для розв'язання яких розроблена програма

 

Заклади культури у сільській місцевості, які завжди були осередками розвитку народної творчості та збереження народних традицій, перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних засобів для фіксування нематеріальної культурної спадщини.

Питання збереження, популяризації фольклору, народного мистецтва набувають особливого значення, насамперед, у зв'язку з могутнім духовно-творчим потенціалом української традиційної культури, яка є головним чинником морально-естетичного оздоровлення, збереження і розвитку української мови, відродження національної свідомості духовності жителів району, підґрунтям розвитку професійного мистецтва.

Неспроможність утримувати кваліфікованих спеціалістів (низька заробітна плата, неповний робочий день), вкрай незадовільний стан матеріальної бази закладів культури в районі, є причиною втрати престижності професії культпрацівника, а, значить, і відтоку ентузіастів, спеціалістів клубної справи, старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій і обрядів.

Молодь мало цікавиться традиційною культурою, про що свідчить зростання конкурсів популярної музики, збільшення її кількості в репертуарах колективів, тоді як фестивалі, огляди, присвячені традиційній культурі, збирають переважно людей старшого віку.

 

 

 

 

 

3.Мета Програми.

 

Метою програми є забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей; збереження і примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян шляхом укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, особливо в сільській місцевості;залучення до народної творчості, її популяризації широких верств населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Напрями  діяльності та завдань програми

 

(назва програми)

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень у тому числі:

Очікуваний результат

1

Розвиток культури

Завдання 1.1

Основні культурно-мистецькі заходи

 

Завдання 1.2

Участь колективів  художньої самодіяльності в конкурсах, фестивалях, виставках

 

Завдання 1.3

Відродження народних традицій

 

Завдання 1.4

Залучення творчо обдарованого населення району до популяризації надбань народної творчості

 

Завдання 1.5

Дослідження нематеріальної культурної спадщини

 

Завдання 1.6

Укріплення матеріально-технічної бази закладів культури

 

 

Завдання 1.7

Підвищення кваліфікації працівників

 

 

2016-2018роки

 

 

 

 

2016-2018 роки

 

 

 

 

 

2016-2018 роки

 

 

2016-2018

роки

 

 

 

 

 

 

2016-2018

роки

 

 

 

 

2016-2018 роки

 

 

 

 

 

2016-2018 роки

Відділ культу Середино-Будської районної державної адміністраціївиконкоми місцевих рад

 

Відділ культу Середино-Будської районної державної адміністрації

 

 

 

 

Відділ культу Середино-Будської районної державної адміністрації

 

 

Відділ культу Середино-Будської районної державної адміністрації

 

 

 

 

Відділ культу Середино-Будської районної державної адміністрації

 

 

 

Відділ культу Середино-Будської районної державної адміністрації

 

 

 

 

Відділ культу Середино-Будськоїрайонної державної адміністрації

 

районний

бюджет

 

 

 

 

районний

бюджет

 

 

 

 

 

 

районний

бюджет

 

 

 

районний

бюджет

 

 

 

 

районний

бюджет

 

 

 

 

районний

бюджет

сільські бюджети

селищний бюджет

 

районний

бюджет

 

2016 –34

2017 – 44,25

2018- 44,25

 

 

2016 – 19,8

2017 – 20,4

2018 – 19,9

 

 

 

 

 

2016 –  5

2017 – 5

2018 – 5

 

2016 -4

2017 – 4

2018 – 4

 

 

 

 

 

2016 –50

2017 – 50

2018 – 50

 

 

 

2016 – 930

2017 – 510

2018 -260

 

 

 

 

2016 – 6

2017 – 6

2018 -6

Метою програми є забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей; збереження і примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян шляхом укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, особливо в сільській місцевості;

2

Розвиток  туризму

Завдання 2.1

Туристично-просвітницькі заходи

2016-2018 роки

Відділ культу Середино-Будської районної державної адміністрації

виконкоми місцевих рад

 

районний

бюджет

 

2016 -22

2017-22

2018 -22

 підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини,розвиток туризму та культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості

3

Збереження об’єктів культурної спадщини

Завдання 3.1

Виготовлення облікової документації

2016-2018 роки

Відділ культу Середино-Будської районної державної адміністрації

виконкоми місцевих рад

районний

бюджет

сільські бюджети

селищний бюджет

міський бюджет

2016-250

2017-250

2018 – 250

Виготовлення облікової документації

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

                                                                  5. Перелік завдань програми

                     

Назва завдання  діяльності

 

Перелік заходів Програми

 

Термін виконання

заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

 

Фінансування заходів  (тис. гривень )

2016

2017

2018

ВСЬОГО:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. Основні культурно-мистецькі заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведення Фестивалю мистецтв Серединобудщини в рамках обласного Фестивалю Сумщини

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

 

районний бюджет

20

30,25

 

30,25

80,5

2. Проведення районного огляду-конкурсу дитячих колективів району.

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

0,5

0,5

0,5

1,5

3. Проведення огляду-конкурсу сільських клубних закладів та огляд-конкурс на кращого керівника клубного закладу.

2016-2018

рки

Відділ культури  райдержадміністрації

 

районний бюджет

6

6

6

18

4. Проведення в районі святкування Днів села

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації,

районний бюджет

 

4

4

4

12

5. Проведення районного свята Дня захисту дітей

 

 

2016-2018

роки

Відділ культури , відділ освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

6.Огляд конкурс сценаріїв присвячений 25-річниці незалежності України

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

1

1

1

3

7.Конотопська битва

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

4,5

Разом по завданню                                                                                                                                            34             44,25         44,25                     122,5

  1. Участь колективів художньої самодіяльності в конкурсах, фестивалях, виставках

 

 

1. Забезпечення участі районних колективів в районному святі «Партизанської слави».

с.Стара-Гута

2016-2018

роки

Відділ культури

Райдержадміністрації

 

районний бюджет

0,5

0,5

0,5

1,5

2. Забезпечення участі районних колективів в обласному конкурсі солістів-вокалістів «Чарівний ключик»

(Ямпіль /Глухів)

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний бюджет

3

3

3

9

3. Забезпечення участі у Всеукраїнському

Фестивалі «Хрестовоздвиженнський ярмарок»

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

2

2

2

6

4. Забезпечення участі у відкритій олімпіаді з музичної літератури «Юний ерудит» в м. Шостка

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

0,3

0,3

0,3

0,9

5. Забезпечення участі у відкритій олімпіаді з сольфеджіо «Басолька» в м. Шостка

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

0.3

0,3

0,3

0,9

6. Забезпечення участі у Регіональному відкритому конкурсі піаністів « Шлях до зірок» м.Конотоп

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

0.7

0,7

0,7

2,1

7. Міський відкритий фестиваль-конкурс дитячих хорових колективів ім.Д. Бортнянського та М.Березовського

 

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

Районний бюджет

1.5

1,5

1,5

4,5

8. Забезпечення участі в конкурсі образотворче мистецтво,декоративно-прикладне мистецтво.

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

1.5

1,6

1,6

4,7

9. Забезпечення участі в відкритому дитячому фестивалі-конкурсі піаністів «Чарівний рояль»

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

 

0,4

0,4

0,4

1,2

10..Забезпечення участі в    відкритому регіональному фестивалі інструментально-ансамблевого виконавства «Конотопська розсипуха» в м.Конотоп

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

 

0.7

0,7

0,7

2,1

11.Забезпечення участі у відкритому конкурсі юних виконавців «Первоцвіт» на музичних інструментах в м. Білопілля.

2016-2018

роки

Відділ культури

райдержадміністрації

районний бюджет

1

0,9

1

 

 

2,9

12. Забезпечення участі врегіональному фестивалі інструментально-ансамблевого виконавства «Vivatmaestro» в  м.Конотоп

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

 

0,6

 

0,6

 

13. Забезпечення участі в обласному конкурсі серед  учнів дитячих шкіл естетичного виховання

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

3,7

3,7

3,7

11,1

14. Забезпечення участі виконавців на музичних інструментах у відкритому конкурсі піаністів ім..М.Л.Танфелевої в м.Суми

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

0,8

0,8

0,8

2,4

15. Забезпечення участі у Міжнародному літературно-мистецькому фестивалі «Кролевецькі рушники» в м.Кролевець

 

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

 

2

2

2

6

16.Забезпечення участі у обласному дитячому конкурсі виконавців народної пісні «Чарівні джерела»

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

0,7

0,7

   0,7

2.1

 

17.Відкритий конкурс виконавців на духових інструментах «Дзвінкоголосі сурми»

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

0,7

0,7

 0,7

2.1

    Разом по завданню                                                                                                                                       19,8             20,4                   19,9                60,1                

  1. Відродження народних традицій

 

 

1. Проведення свята Св. Миколая, новорічних та різдвяних свят,щедрівок, колядок.

2016-2018

рок

Відділи культури освіти райдержадміністрації, централізована бібліотечна система

районний бюджет

 

 

2

2

2

6

  1. Проведення театралізованого свята «Прощавай, Масляна».

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації,

районний бюджет

1

1

1

3

3. Проведення районних театралізованих свят «Ой, на Івана, ой, на Купала»вс.Чернацьке,

смт. Зноб-Новгородське.

м.Середино-Буда

2016-2018

 

роки

Відділ культури райдержадміністрації,

Районний бюджет

2

2

2

6

Разом по завданню                                                                                                                                                 5                   5        5

     15

1.4. Залучення творчо обдарованого

населення району до популяризації надбань народної творчості

1. Видавнича діяльність клубу «Часопис».

 

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністраці

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

 

 

 

 

 

4,5

2. Концертна діяльність клубу «Часопис».

 

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

0,5

0,5

0,5

 

 

1,5

 

 

  1. Концертна діяльність драматичної студії «Асорті»

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

Районний бюджет

2

2

2

6

Разом по завданню                                                                                                                                                    4                  4                    4             12

1.5. Дослідження нематеріальної культурної

спадщини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведення в населених пунктах району  перепису зберігачів фольклору

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

2. Поповнення картотеки  відео-аудіозаписів фольклорних творів та обрядів.

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

-

-

-

 

3. Продовжувати вести в

бібліотеках - філіалах

С-Будської централізованої бібліотечної системи краєзнавчу пошукову роботу «Мій рідний край - земля моїх дідів».

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

-

-

-

 

4. Поповнення книжкових

фондів централізованої бібліотечної системи творами української художньої

літератури, особливо

сучасних авторів.

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

районний бюджет

10

10

10

30

5.Здійснення передплати українських періодичних видань згідно із запитами читачів

 

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

Централізована бібліотечна система

районний бюджет

25

25

25

75

6. Інші культурно-мистецькі заходи

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

Централізована бібліотечна система

 

 

 

 

районний бюджет

15

15

15

 

45

Разом по завданню                                                                                                                                               50            50                       50                  150

1.6. Укріплення матеріально-технічної  бази закладів культури

1.Проведення капітального ремонту районної бібліотеки

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

Централізована бібліотечна система

районний бюджет

100

100

100

300

2. Придбання в заклади культури сучасної апаратури, музичних інструментів, реквізиту

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

Централізована бібліотечна система

районний бюджет

 

100

100

100

300

сільські бюджети

40

40

40

120

селищний бюджет

20

20

20

60

3. Реконструкція та капітальний ремонт клубів Уралове Чернацьке

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

сільський бюджет

550

250

 

800

 

  1. Поточний ремонт

35-го бібліотечного філіалу

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

 

50

 

 

50

 

5.Придбання комп’ютерної техніки

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

районний бюджет

 

70

 

 

70

Разом по завданню                                                                                                                    930                  510                  260              1700                   

1.7. Підвищення кваліфікації працівників

1.Участь у семінарах практикумах  клубних працівників

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

4,5

2. Участь у семінарах практикумах бібліотечних працівників

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

4,5

3.Підвищення кваліфікації працівників культури в закладах післядипломної освіти

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

4,5

 

4. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в закладах післядипломної освіти

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний бюджет

1,5

1,5

1,5

4,5

Разом по завданню                                                                                                                                                   6            6                      6                 18

2.1. Туристично просвітницькі заходи

 

 

 

1. Створення та поповнення web сторінки «Серединобудщинатуристична запрошує»

2016-2018

роки

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний

бюджет

 

 

2

 

 

 

 

2

2

6

2.Проведення туристично-екскурсійних заходів для дітей уразливої категорії

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний бюджет

 

 

 

 

 

 

3

3

3

9

3.Створення та облаштування екскурсійних маршрутів по Середино-Будському районі

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

 

районний

бюджет

 

 

10

 

 

 

 

10

10

30

4. Сприяння розвитку сільського зеленого туризму в районі шляхом проведення семінарів, тренінгів

2016-2018

роки

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

районний бюджет

 

 

 

 

 

2

 

2

2

 

6

 

5. Видання інформаційно-рекламних матеріалів серії «Серединобудщина туристична запрошує»

2016-2018

роки

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний бюджет

5

5

5

15

Разом по завданню                                                                                                                                                  22             22                      22                        66

3.1. Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини

1.Складання облікових карток або паспортів(текстова частина).Виготовлення облікових карток або паспортів(друк ілюстрацій)

 

 

2016-2018

роки

 

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

районний

бюджет

60

60

60

180

Сільські бюджети

50

50

50

150

Міський бюджет

50

50

50

150

селищний бюджет

50

50

50

150

2. Взяття на облік військових поховань,  виготовлення облікової документації

2016-2018

роки

Відділ культури райдержадміністрації

 

районний

бюджет

10

10

10

30

Сільські

бюджети

10

10

10

30

Міський бюджет

10

10

10

30

селищний бюджет

10

10

10

30

                                                                                                                                                                                                                                                

Разом по завданню                                                                                                            250         250              250               750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

1320,8

911,65

661,15

2893,6

Районний бюджет

530,8

421,65

421,15

1373,6

Сільські бюджети

650

350

100

1100

Селищний бюджет

80

80

80

240

Міський бюджет

60

60

60

180

                                                 

 

 

 

 

 

                                   6.Розрахунок фінансових витрат на виконання завдання програми

 

                                                                                                                        Тис.гривень

№ з/п

Завдання програми КТКВК перелік витрат

2016 рік

2017 рік

2018рік

кількість

Вартість завдання

кількість

вартість завдання

кількість

вартість завдання

1.1

Основні культурно-мистецькі заходи

 

7

34

7

44,25

7

44,25

1,2

Участь колективів художньої самодіяльності в конкурсах,фестевалях

16

19,8

17

20,4

16

19,9

1.3

Відродження народних традицій

3

5

3

5

3

5

1.4

Залучення творчо обдарованого населення до популяризації надбань народної творчості

3

4

3

4

3

4

1.5

Дослідження нематеріальної культурної спадщини

6

50

6

50

6

50

1.6

Укріплення матеріально-технічної база закладів культури

5

930

3

510

2

260

1.7

Підвищення кваліфікації працівників

4

6

4

6

4

6

2.1

Туристично-просвітницькі заходи

5

22

5

22

5

22

3.1

Виготовлення облікової документації

2

250

2

250

2

250

 

Всього

51

1320,8

50

911,65

48

661,15

 

                                                 7.Результативні     показники програми

 

 

 

 

 

Показники

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1.

Завдання 1.1«Основні культурно-мистецькі заходи»

 

 

 

Затрати: витрати на  проведення основних культурно-мистецьких заходів

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

34

 

34

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

44,25

 

44,25

Тис

гривень

Бухгалтерський звіт

44,25

 

44,25

 

Продукту:кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

7

 

7

одиниць

Статистичний звіт

7

 

7

одиниць

Статистичний звіт

7

 

7

 

Ефективності: витрати на одине проведене завдання

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

4.9

 

4,9

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

6,3

 

6,3

Тис

гривень

Бухгалтерський звіт

6,3

 

6,3

 

Якості:збільшення проведених заходів

%

Статистичний звіт

70

 

70

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

2.

Завдання 1.2«Участь колективів художньої самодіяльності в конкурсах,фестивалях»

 

 

 Затрати: витрати на участь колективів художньої самодіяльності в конкурсах, фестевалях

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

19,8

 

19,8

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

20,4

 

20,4

Тис

Гривень

Бухгалтерський звіт

19,9

 

19,9

 

Продукту: кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

16

 

16

одиниць

Статистичний звіт

17

 

17

одиниць

Статистичний звіт

16

 

16

 

Ефективності:витрати на одне проведене завдання

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

1,2

 

1,2

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

1,2

 

1,2

Тис

Гривень

Бухгалтерський звіт

1,2

 

1,2

 

Якості:

%

Статистичний звіт

88,8

 

88,8

%

Статистичний звіт

 

 

94,4

%

Статистичний звіт

88,8

 

88,8

3.

Завдання 1.3«Відродження народних традицій»

 

 

Затрати:витрати на відродження народних традицій

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

5

 

5

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

5

 

5

Тис

Гривень

Бухгалтерський звіт

5

 

5

 

Продукту:кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

3

 

3

одиниць

Статистичний звіт

3

 

3

одиниць

Статистичний звіт

3

 

3

 

Ефективності:витрати на одне проведене завдання

Тис.

гривень

 

Бухгалтерський звіт

1,7

 

1,7

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

1,7

 

1,7

Тис

Гривень

Бухгалтерський звіт

1,7

 

1.7

 

Якості

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

4.

Завдання 1.4 «Залучення творчо обдарованого населення до популяризації надбань народної творчості»

 

 

Затрати:витрати на популяризацію надбань народної творчості

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

4

 

4

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

4

 

4

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

4

 

4

 

Продукту:кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

3

 

3

одиниць

Статистичний звіт

3

 

3

одиниць

Статистичний звіт

3

 

3

 

Ефективності:витрати на одне проведене завдання

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

1,3

 

1,3

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

1,3

 

1,3

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

1,3

 

1,3

 

Якості

%

Статистичний звіт

150

 

150

%

Статистичний звіт

150

 

150

%

Статистичний звіт

150

 

150

5.

Завдання 1.5«Дослідження нематеріальної культурної спадщини»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затрати:витрати на дослідження нематеріальної культурної спадщини

Тис.

грн

Бухгалтерський звіт

50

 

50

Тис.грн

Бухгалтерський звіт

50

 

50

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

50

 

50

 

Продукту:кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

6

 

6

одиниць

Статистичний звіт

6

 

6

одиниць

Статистичний звіт

6

 

6

 

Ефективності:витрати на одне проведене завдання

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

9

 

9

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

9

 

9

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

9

 

9

 

 

Якості

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

6.

Завдання 1.6«Укріплення матеріально-технічноїбази закладів культури»

 

 

Затрати: витрати на укріплення матеріально-технічної бази закладів культури

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

930

 

930

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

510

 

510

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

260

 

260

 

Продукту: кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

5

 

5

одиниць

Статистичний звіт

3

 

3

одиниць

Статистичний звіт

2

 

2

 

Ефективності: витрати на одне проведене завдання

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

186

 

186

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

170

 

170

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

130

 

130

 

Якості

%

Статистичний звіт

125

 

125

%

Статистичний звіт

75

 

75

%

Статистичний звіт

50

 

50

7.

Завдання 1.7«Підвищення кваліфікації працівників»

 

 

Затрати: витрати на підвищення кваліфікації працівників

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

6

 

6

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

6

 

6

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

6

 

6

 

Продукту: кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

4

 

4

одиниць

Статистичний звіт

4

 

4

одиниць

Статистичний звіт

4

 

4

 

Ефективності: витрати на одне проведене завдання

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

24

 

24

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

24

 

24

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

24

 

24

 

Якості

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

8.

Завдання 2.1«Туристично-просвітницькі заходи»

 

 

Затрати: витрати на проведення туристично-просвітницьких заходів

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

22

 

22

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

22

 

22

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

22

 

22

 

Продукту: кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

5

 

5

одиниць

Статистичний звіт

5

 

5

одиниць

Статистичний звіт

5

 

5

 

Ефективності: витрати на одне проведене завдання

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

4,4

 

4,4

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

4,4

 

4,4

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

4,4

 

4,4

 

Якості

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

9.

Завдання 3.1«Виготовлення облікової документації»

 

 

Затрати: витрати на виготовлення облікової документації

Тис

гривень

Бухгалтерський звіт

250

 

250

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

250

 

250

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

250

 

250

 

Продукту: кількість проведених заходів

одиниць

Статистичний звіт

2

 

2

одиниць

Статистичний звіт

2

 

2

одиниць

Статистичний звіт

2

 

2

 

Ефективності: витрати на одне проведене завдання

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

125

 

125

Тис.гривень

Бухгалтерський звіт

125

 

125

Тис.

гривень

Бухгалтерський звіт

125

 

125

 

Якості

%

Статистичний звіт

200

 

200

%

Статистичний звіт

100

 

100

%

Статистичний звіт

100

 

100

                                           

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                    8.      Очікувані результати  програми

Найменування завдань

Найменування показників

Одиниці виміру

Значення показників

факт

прогноз

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Соціальні

Створення умов для задоволеннякультурних потреб населення

Тис.осіб

8,200

8,500

8,600

8,700

Створення умов для задоволенняпотреб бібліотечним обслуговуванням

Тис.осіб

10,1

10,1

10,2

10,4

Покращенню матеріально-технічної бази закладів культури

Одиниць культурних закладів

2

4

5

5

Відродження народних традицій

Одиниць колективів

97

100

102

107

Збільшення чисельності туристів

осіб

50

60

80

90

 

 

 

9. Організація виконання, моніторингу та контролю за ходом

виконання програми

 

 

          Організація, хід та контроль за виконанням заходів Програми  здійснюється відповідно до розділу 5«Положення про Порядок розроблення, затвердження та виконання районних цільових програм, програми економічного і соціального розвитку Середино- Будського району та виконання районного бюджету», затвердженого рішенням 31 сесії 6 скликання Середино- Будської районної ради від 25.04.2014  року.