Категорії

ПЕРЕЛІК видів публічної інформації, розпорядником якої є відділ культури Середино-Будської районної державної адміністрації

ПЕРЕЛІК

видів

публічної інформації, розпорядником

якої є відділ культури Середино-Будської районної державної  адміністрації

 

Відділ культури  Середино-Будської районної державної адміністрації має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на нього.

За способом сприйняття, формою подання, суспільним значенням документи є: візуальними, текстовими, графічними, комбінованими, табличними, управлінськими, суспільно-політичними.

За порядком доступу відділ культури володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до Закону України «Про інформацію»  основними видами інформації за змістом є:

правова інформація (Конституція України, Закони України, постанови Верховної Ради, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-розпорядчі документи органів влади вищого рівня та центральних органів виконавчої влади, розпорядження, доручення голови Сумської обласної  та Середино-Будської районної державних адміністрацій);

інформація про товар (протоколи конкурсних торгів робіт, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель);

          інформація про фізичну особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження працівників відділу);

статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в  соціальній   сфері життя);

податкова інформація (інформація про майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти);

інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи);

          інші види, зокрема:

 

1. Інформація про відділ культури.

1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.

1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку  для працівників відділу.

1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця.

1.5. Інформація про організаційну структуру (прізвища,  імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти управління, структурних підрозділів відділу культури).

1.6. Положення про відділ культури. 

 

2. Інформація про діяльність відділу культури.

2.1. Інструкція з діловодства у відділі.

2.3. Плани роботи (річний, квартальний).

2.4. Звіти про виконання планів роботи.

2.5. Інформація про наради..

2.6. Перелік наказів.

2.7. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування  делегованих повноважень органів виконавчої влади.

 

3. Протоколи нарад, що проводяться.

 

4. Інформація про нормативно-правову діяльність управління.

4.1. Накази з основної діяльності.

4.3. Накази з кадрових питань.

 

5.  Інформація про доступ до публічної інформації.

5.1. Форми запитів на інформацію.

5.2.  Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єкта владних повноважень, їх дій чи бездіяльності.

5.3. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

 

6. Інформація про державну реєстрацію у Головному управлінні юстиції у Сумській області нормативно-правових актів, виданих відділом.

 

7. Інформація з антикорупційної діяльності.

7.1. План заходів щодо  запобігання і протидії проявам корупції.

 

8. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.

8.1. Вакансії у відділі культури.

8.2. Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

8.3. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців управління. 

8.4. Посадові інструкції  працівників.

8.5. Інформація про чисельність, склад та рух кадрів.

8.6.  Інформація щодо навчання (підвищення кваліфікації) державних службовців.

8.7. Матеріали щодо формування кадрового резерву для державної служби.

 

9. Інформація з питань бухгалтерського обліку та фінансово-господарського  забезпечення.

 

10. Інформація про розгляд звернень громадян у відділі культури.

10.1. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом  управління.

10.2.  Телефонні  «гарячі лінії».

 

11. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг.

 

12. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ).

 

13. Інформація про стан розвитку  галузі «Культура» в районі.

13.1. Мережа закладів культури та мистецтва .

 

14. Інформація про атестацію дитячої школи мистецтв.