Категорії

Форма запиту на публічну інформацію

 

Форма запиту на публічну інформацію

 

 

 

_______________________________

_______________________________

(розпоряднику інформації)

 

______________________________ 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові  запиту-вача інформації або найменування запитувача, якщо це юридична особа)

 

 

З А П И Т

на інформацію

 

            Відповідно до статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

Відповідь надати у встановлений законом термін (заповняється одна із строк)

поштою (вказується  адреса)____________________________________________

факсом (вказується номер)_____________________________________________

електронною поштою (вказується адреса)_________________________________

усно (вказується номер телефону)_______________________________________

____________ 20___ року                                    ______________________

                                                                                    (підпис запитувача інформації)